About Us

The About us section will give you the basic information about the European No Campaign (ENC) and its objectives. The Statement of Beliefs shows the text that is agreed by all ENC supporters. The About us section is available in: esky,dansk, deutsch, dutch, eesti keel, english, espańol, latviešu valoda, lietuviu kalba, polski and suomi.

 

Kdo jsme


Nezávislá síe organizací

European No Campaign (ENC) – Evropská kampaH "Ne" je nezávislá, nadstranická síe politických stran, nevládních organizací a jednotlivco, která spojuje odporce Evropské ústavy a pYíznivce reformy Evropské unie z celé Evropy.

Jednorázová posobnost

ENC byla založena, aby koordinovala aktivity odporco Evropské ústavy. Má jednoduchý úkol: maximalizovat po et hlaso proti Evropské ústav v každém konaném referendu. Po konání posledního referenda bude kampaH ukon ena.

Rozné pohledy - jeden cíl

PYíznivci ENC mají rozné názory na budoucnost Evropy. ENC nemíní ovlivHovat debatu o reform. Jejím jediným ú elem je zastavení navržené Evropské ústavy. Co se stane poté, je na evropských ob anech a politicích.

  Evropská ústava musí být výsledkem procesu, který byl vyvolán a podporován oby ejnými lidmi.