About Us

The About us section will give you the basic information about the European No Campaign (ENC) and its objectives. The Statement of Beliefs shows the text that is agreed by all ENC supporters. The About us section is available in: esky,dansk, deutsch, dutch, eesti keel, english, espańol, latviešu valoda, lietuviu kalba, polski and suomi.

 

Kas mes esame


Nepriklausomas /vairis partijs tinklas
Europin “Ne” Kampanija (ENK) yra nepriklausomas /vairis partijs ir nevyriausybinis organizacijs tinklas, kuris siekia visoje Europoje sutelkti “ne” kampanijos dalyvius ir ES reformos rmjus.

Vieno tikslo judjimas
ENK buvo sukurta koordinuoti šiuo metu vykstant/ antikonstitucin/ judjim. Jos tikslas – padidinti “ne” balss skai is kiekviename ES referendume dl Konstitucijos primimo. Kampanija baigsis kai /vyks paskutinis referendumas.

Skirtingos nuomons – vienas tikslas
ENK rmjai turi skirtingas Europos ateities vizijas. ENK nesiekia /takoti reformos diskusijs. Vienintelis jos tikslas – sustabdyti siklomos konstitucijos ratifikavim. Tolimesn Europos ateitis priklausys nuo Europos gyventojs ir politiks.

  


ES Konstitucija privalo bkti inicijuojama ir palaikoma Europos sjungos pilie is.